EH-B20型号

日本易威奇(Iwaki)EH-B20型号计量泵

EH-B20

参数:

常用型号:EH-B20VCEH-B20VHEH-B20PCEH-B20PHEH-B20FCEH-B20SH

最大流量:105mL/min

最大压力:0.39MPa
膜片:PTFE+EPDM

冲程数:0~360次/分钟

电源提供:AC110,220,230,240V单相

马达功率:16W

EH-B20VC-230PR1 EH-B20VC-230PR2 EH-B20VC-230PR3 EH-B20VC-230PR4 EH-B20VC-230PR5 EH-B20VC-230PR6
EH-B20VH-230PR1 EH-B20VH-230PR2 EH-B20VH-230PR3 EH-B20VH-230PR4 EH-B20VH-230PR5 EH-B20VH-230PR6
EH-B20PC-230PR1 EH-B20PC-230PR2 EH-B20PC-230PR3 EH-B20PC-230PR4 EH-B20PC-230PR5 EH-B20PC-230PR6
EH-B20FC-230PR1 EH-B20FC-230PR2 EH-B20FC-230PR3 EH-B20FC-230PR4 EH-B20FC-230PR5 EH-B20FC-230PR6
EH-B20SH-230PR1 EH-B20SH-230PR2 EH-B20SH-230PR3 EH-B20SH-230PR4 EH-B20SH-230PR5 EH-B20SH-230PR6

EH-B20VCEH-B20VH

我们在你身边

我们歇力为您找到最适合的产品、资源和服务。

告诉我们您的需求

客服一:3280317584
有事可以QQ交谈

客服二:2113522900
有事可以QQ交谈

客服三:173984897
有事可以QQ交谈

客服邮箱:

13826157744